Schoolbestuur

Het schoolbestuur vzw Sint-Jan Berchmansinstituut is de organisator van het katholiek onderwijs in de scholen van de gemeente Puurs en Sint-Amands. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvoering en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het adres van het schoolbestuur is:
Sint-Jan Berchmansinstituut vzw
Schuttershofstraat 17
2870 Puurs

Het schoolbestuur bestaat uit volgende mensen:

VOORZITTER
Patrick Vandewiele

ONDERVOORZITTER
André Jacobs

SECRETARIS
Rita De Kinder

BESTUURDERS
Ronny Borms
Pieter De Bruyn
Ludwig Mignolet
Bart Smets
Tamara Smets
Roel Van Craenenbroeck
Rita Van Havere
Paul Van Praet
Paul Verbruggen
Els Vos

ALGEMEEN DIRECTEUR
Ivo Marnef
Begijnhofstraat 3-5
2870 Puurs
03/890 63 30
ivo.marnef@sjabi.be