Zorg

Juf Petra is de zorgcoördinator voor onze school. 

In de lagere school biedt juf Leentje ondersteuning.
Binnen de kleuterschool is juf Vicky de zorgjuf.

Socio-emotionele vaardigheden
Gedurende het schooljaar 2020-2021 werken we rond het thema 'Verrassend vreugdevol'.
Doorheen het schooljaar worden jullie steeds op de hoogte gebracht van de activiteiten die hierrond zullen plaatsvinden.
Bestanden