Zorg

Juf Petra is de zorgcoördinator voor onze school. 

In de lagere school biedt juf Leentje ondersteuning in de lagere school.
Binnen de kleuterschool is juf Annick de zorgjuf.

Socio-emotionele vaardigheden
Gedurende het schooljaar 2017-2018 werken we rond het thema 'Er zit een schat verborgen in jezelf'.
Doorheen het schooljaar worden jullie steeds op de hoogte gebracht van de activiteiten die hierrond zullen plaatsvinden.




Bestanden